Báo giá  HOSTING LINUX

Cá nhân

600.000 VND / Năm
 • Dung lượng 300 MB
 • Băng thông 5GB
 • Subdomain 10
 • Email: POP3/ webmail: 10
 • PHP5,GD2
 • Mysql5: 1
 • PartDomain: 3
 • Backup: Hàng tuần

Cá nhân ++

845.000 VND / năm
 • Dung lượng 750 MB
 • Băng thông 15GB
 • Subdomain: không giới hạn
 • Email: POP3/ webmail: Không giới hạn
 • PHP5,GD2
 • Mysql5: 1
 • PartDomain: Không giới hạn
 • Backup: Hàng tuần

Bán Chuyên nghiệp

1000.000 VND / Năm
 • Dung lượng 1.2 GB
 • Băng thông không giới hạn
 • Subdomain: không giới hạn
 • Email: POP3/ webmail: Không giới hạn
 • PHP5,GD2
 • Mysql5: 3
 • PartDomain: Không giới hạn
 • Backup: Hàng tuần